Tervetuloa tutustumaan helppokäyttöiseen
Lixani työajankirjaus- ja projektiseuranta sovellukseen.

Työtuntien kirjaus
Projektiseuranta
Arkistointi ja laskutus
WWW ja Mobiili

Mitä kaikkea voit tehdä Lixanilla?

Työtuntien kirjaus

  • Kirjaa tunteja tekstiviestein, mobiili sovelluksella tai suoraan internetissä
  • Järjestele työntekijät ryhmiin esim. palkkaryhmän mukaan.

Projektiseuranta, hyväksyminen ja laskutus

  • Seuraa reaaliaikaisesti projekti- / kustannuspaikkakohtaisesti käytettyjä tai kirjattuja työntekijäkohtaisia tunteja
  • Hyväksy niitä esim. laskutusta varten

Laadi, tallenna, tulosta, jaa

  • Laadi, tallenna ja tulosta laskuja kirjattujen tietojen perusteella sekä tallenna esim. tilaajavastuulain edellyttämät lomakkeet
  • Jaa valitsemasi kirjatut tiedot haluamasi tahon, esim. pääurakoitsijan tai aliurakoitsijan kanssa, tai jaa järjestelmän käyttöoikeuksia eri sidosryhmille

SMS ja sähköpostimuistutukset

  • SMS / Sähköpostimuistutus esim. tuntien hyväksymisestä.
  • Lisää muistutuksia kalenteriin ja lähetä SMS muistutus kohdehenkilölle

Ratkaisut ja hyödyt yritysten tarpeisiin

Tarpeet

Palkanlaskennan helpottaminen

Eroon sekavista ja raskaista prosesseista. Virheiden vähentäminen.

Tiedonkulun parantaminen

Tietojen välittäminen ja tiedonkulun nopeuttaminen eri projektitahoille.

Eroon paperista

Eroon eri paperienversioiden pyörittelystä.
Tietojen arkistointi ja varmennus.

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaista projektiseurantaa tunti- ja urakkatasolla.

Lain noudattaminen

Tilaajavastuulain edellyttämien asiakirjojen jakaminen ja helppo saatavuus.

Ratkaisut

Vaivaton tietojen syöttö

Vaivaton tietojen syöttö ja lähettäminen järjestelmään mistä ja milloin tahansa.

Prosessit verkkoon

Toimintojen ja prosessien sähköistäminen verkkoon helposti käytettäviksi.

Tietojen jakaminen

Tietojen jako projektihallinnon ja/tai aliurakoitsijoiden kanssa.

Mobiilikäyttö

Liikkuvan henkilöstön tuntikirjausten ja projektivaiheiden ilmoittamisen vaivattomuus.

Lakisääteisten ilmoitusten automatisointi

Lain edellyttämien ilmoitusten antaminen ja helppo saatavuus.

Hyödyt

Suoraa säästöä

Merkittävät säästöt palkanlaskennassa ja projektinhallinnassa.

Resurssien vapautuminen

Resurssien vapautuminen ydinliiketoimintaan ja tuottavaan työhön.

Toimintojen keskittäminen

Yksi palvelu korvaa monet yksittäiset tehtävät. Aikaa ja rahaa säästyy.

Projektinhallinnan helppous

Reaaliaikaiset projekti- / kustannuspaikkakohtaiset tiedot.

Lakisääteisten ilmoitusten ajantasaisuus

Lain edellyttämien ilmoitusten ajantasaisuus ja oikeellisuus.


Yhteistyössä: